عکس پروفایل mahchehregan

mahchehregan (مه چهرگان)

مرکز تخصصی خدمات پرستاری سالمند و کودک

عکس پروفایل mahchehregan

mahchehregan (مه چهرگان)

مرکز تخصصی خدمات پرستاری سالمند و کودک

مرکز تخصصی خدمات پرستاری سالمند و کودک

مه چهرگان ارائه نوع متفاوتی از خدمات مراقبت و پرستاری از سالمند یا کودک دلبند شما

اطلاعات تماس

مرکز نگهداری و خدمات پرستاری در منزل
ایران، تهران، تهران
تهران، گلبرگ، تقاطع دردشت، جنب بانک سپه، خیابان اسناوندی، پ 420، واحد2
خدمات پرستاری سالمند و کودک