عکس پروفایل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عکس پروفایل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران

دانشجویان

دانشجوسطحوضعیترشتهتاریخ شروعتاریخ اتمام
عکس پروفایل محمد قنبری محمد قنبری لیسانس فارغ التحصیل مهندسی صنایع 01 مهر 1391 01 مهر 1396
عکس پروفایل محمدرضا روشن محمدرضا روشن لیسانس فارغ التحصیل مهندسی صنایع
عکس پروفایل اسماعیل صادقیان اسماعیل صادقیان فوق لیسانس فارغ التحصیل سازه های دریایی
عکس پروفایل میثم حاتمی میثم حاتمی فوق دیپلم مهندسی پلیمر
عکس پروفایل امیرحسین موسوی امیرحسین موسوی فوق لیسانس فارغ التحصیل مدیریت پروژه
عکس پروفایل یاسمن سادات میرمحمد یاسمن سادات میرمحمد لیسانس فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر
عکس پروفایل محمد افشار محمد افشار لیسانس فارغ التحصیل مهندسی صنایع
عکس پروفایل سیدعلی رضوی سیدعلی رضوی لیسانس فارغ التحصیل مهندسی صنایع 31 شهریور 1392 31 شهریور 1396
عکس پروفایل سید وحید مرتضوی سید وحید مرتضوی فوق لیسانس فارغ التحصیل مهندسی صنایع
عکس پروفایل علی گنجی زاده علی گنجی زاده فوق لیسانس فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
تعداد:
10
1 - 10 از 23

زیرمجموعه ها

اخبار