موسسه رزمی بین المللیRavFC

سازمان RavFC از سال 95 با هدف گسترش و ارتقا در پیشرفت ورزش رزمی ایران در سطح بین المللی فعالیت خود را آغاز کرد و با همکاری اساتید برجسته رزمی و ارتباط جهانی با سازمان های ورزشی و کادر حرفه ای به صورت چند منظوره ارایه خدمات ورزشی رزمی نظیر دفاع شخصی کاربردی و تاکتیکال نظامی ، استعدادیابی فایتر ، برگزاری مسابقات قهرمانی ، اعزام مسابقات برون مرزی ، حفاظت و تشریفات فوق پیشرفته ، جذب نیرو و دوره های تخصصی مربیگری و استاژ های فنی فعالیت دارد

اطلاعات تماس

وبسایت موسسه رزمی
رایانامه