عکس پروفایل مدرسه قدس

مدرسه قدس

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 8 تهران

عکس پروفایل مدرسه قدس

مدرسه قدس

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 8 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 8
نارمک -خ :سمنگان -ایستگاه مدرسه -پ :337