عکس پروفایل مدرسه مجمع صنعت

مدرسه مجمع صنعت

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش غیر دولتی در منطقه 2 تهران

عکس پروفایل مدرسه مجمع صنعت

مدرسه مجمع صنعت

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش غیر دولتی در منطقه 2 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: غیر دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 2
شیخ فضل ا...نوری _بعدازبلوارتیموری _ک لاله سرخ _پ 1