عکس پروفایل مدرسه مدرسه شهدای راه آهن 1

مدرسه مدرسه شهدای راه آهن 1

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 22 تهران

عکس پروفایل مدرسه مدرسه شهدای راه آهن 1

مدرسه مدرسه شهدای راه آهن 1

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 22 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه اول (راهنمایی)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 22
شهرک راه آهن - بلوار گلها - بنفشه 6