عکس پروفایل مدرسه مدرسه شهید باقری

مدرسه مدرسه شهید باقری

متوسطه دوم دخترانه عادی دولتی در منطقه 22 تهران

عکس پروفایل مدرسه مدرسه شهید باقری

مدرسه مدرسه شهید باقری

متوسطه دوم دخترانه عادی دولتی در منطقه 22 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 22
انتهای اتوبان همت-شهرک شهید باقری