عکس پروفایل مدرسه مدرس

مدرسه مدرس

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 5 تهران

عکس پروفایل مدرسه مدرس

مدرسه مدرس

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 5 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 5
انتهای فردوس غرب - نبش ابراهیمی جنوبی