عکس پروفایل مدرسه مرتضائی لالان *

مدرسه مرتضائی لالان *

ابتدایی مختلط عادی دولتی در منطقه 1 تهران

عکس پروفایل مدرسه مرتضائی لالان *

مدرسه مرتضائی لالان *

ابتدایی مختلط عادی دولتی در منطقه 1 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: ابتدایی (دبستان)
جنسیت: مختلط

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 1
رودبارقصران -فشم -روستای لالان -جنب مخابرات