عکس پروفایل مدرسه مرحوم اسدی لاری

مدرسه مرحوم اسدی لاری

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 18 تهران

عکس پروفایل مدرسه مرحوم اسدی لاری

مدرسه مرحوم اسدی لاری

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 18 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 18
بلوار مدائن میدان معلم - بلوار مدائن - جنب ترمینال فرهنگیان