عکس پروفایل مدرسه مرکزآموزش ازراه دورفرهنگ مبین

مدرسه مرکزآموزش ازراه دورفرهنگ مبین

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش راه دور غیر دولتی در منطقه 4 تهران

عکس پروفایل مدرسه مرکزآموزش ازراه دورفرهنگ مبین

مدرسه مرکزآموزش ازراه دورفرهنگ مبین

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش راه دور غیر دولتی در منطقه 4 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: راه دور غیر دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 4
بزرگراه شهید باقری _ نبش خیابان احد زاده _ پلاک 2