عکس پروفایل مدرسه مریم

مدرسه مریم

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 3 تهران

عکس پروفایل مدرسه مریم

مدرسه مریم

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 3 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه اول (راهنمایی)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 3
میردامادم مادرخ ش آلن آبکارنبش کوچه دهم پلاک 1