عکس پروفایل مدرسه مطهره شاهد

مدرسه مطهره شاهد

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش شاهد در منطقه 16 تهران

عکس پروفایل مدرسه مطهره شاهد

مدرسه مطهره شاهد

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش شاهد در منطقه 16 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: شاهد
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 16
خ شهیدرجائی بعدازسه راه علی آبادروبروی پارک شهیدرجایی پ 441