عکس پروفایل مدرسه معصومیه اسلامی

مدرسه معصومیه اسلامی

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 12 تهران

عکس پروفایل مدرسه معصومیه اسلامی

مدرسه معصومیه اسلامی

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 12 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 12
شوش غربی بین وحدت اسلامی و تختی . روبروی خوابگاه راه آهن پ 1-1023