عکس پروفایل مدرسه ملت

مدرسه ملت

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 4 تهران

عکس پروفایل مدرسه ملت

مدرسه ملت

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 4 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه اول (راهنمایی)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 4
بلوار وفادار شرقی ایستگاه مدرسه