عکس پروفایل مدرسه مهندس کاشفی 2

مدرسه مهندس کاشفی 2

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 1 تهران

عکس پروفایل مدرسه مهندس کاشفی 2

مدرسه مهندس کاشفی 2

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 1 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: ابتدایی (دبستان)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 1
lم قدس-دربند-خ تاجیک-خشکیبایی-خ وزیری-م شناسا-ک شناسا