عکس پروفایل مدرسه مولوی

مدرسه مولوی

متوسطه دوم حوزه تخصص: عمومی ، هنرستان عادی دولتی در منطقه 10 تهران

عکس پروفایل مدرسه مولوی

مدرسه مولوی

متوسطه دوم حوزه تخصص: عمومی ، هنرستان عادی دولتی در منطقه 10 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: عمومی ، هنرستان
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 10
انتهای خ جیحون - خ شهید رنجبر