عکس پروفایل مدرسه مکتب الاحرار*

مدرسه مکتب الاحرار*

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 10 تهران

عکس پروفایل مدرسه مکتب الاحرار*

مدرسه مکتب الاحرار*

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش عادی دولتی در منطقه 10 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 10
دوراهی قپان خ شهیدقاسم فرهنگ خ شهیداحمد پهلوانی