عکس پروفایل مدرسه مکتب قرآن

مدرسه مکتب قرآن

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 11 تهران

عکس پروفایل مدرسه مکتب قرآن

مدرسه مکتب قرآن

متوسطه اول دخترانه عادی دولتی در منطقه 11 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: متوسطه اول (راهنمایی)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 11
خ کارگر پایین تر از میدان رازی ک شهید جنابی حی 39