عکس پروفایل مدرسه نامدار خراسانی

مدرسه نامدار خراسانی

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 2 تهران

عکس پروفایل مدرسه نامدار خراسانی

مدرسه نامدار خراسانی

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 2 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: ابتدایی (دبستان)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 2
سازمان آب