عکس پروفایل مدرسه نخبگان پورسینا

مدرسه نخبگان پورسینا

متوسطه دوم حوزه تخصص: عمومی غیر دولتی در منطقه 5 تهران

عکس پروفایل مدرسه نخبگان پورسینا

مدرسه نخبگان پورسینا

متوسطه دوم حوزه تخصص: عمومی غیر دولتی در منطقه 5 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: غیر دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: عمومی
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 5