عکس پروفایل مدرسه نوآوران اندیشه

مدرسه نوآوران اندیشه

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش راه دور غیر دولتی در منطقه 16 تهران

عکس پروفایل مدرسه نوآوران اندیشه

مدرسه نوآوران اندیشه

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش راه دور غیر دولتی در منطقه 16 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: راه دور غیر دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 16
نازی آباد-خ ش رجایی خ ش عراقی ک ش نوروزی