عکس پروفایل مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس

مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس

عکس پروفایل مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس

مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس

اطلاعات تماس

مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس
ایران، تهران، تهران، منطقه 2
جلال آل احمد. دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

شتابدهی