عکس پروفایل مدرسه نور.ا.د

مدرسه نور.ا.د

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 15 تهران

عکس پروفایل مدرسه نور.ا.د

مدرسه نور.ا.د

ابتدایی دخترانه عادی دولتی در منطقه 15 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: عادی دولتی
مقطع: ابتدایی (دبستان)
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 15
اتوبان بعثت شهرک سعیدیه وحمیدیه