عکس پروفایل مدرسه نیکان

مدرسه نیکان

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش نمونه دولتی در منطقه 19 تهران

عکس پروفایل مدرسه نیکان

مدرسه نیکان

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش نمونه دولتی در منطقه 19 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: نمونه دولتی
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 19
انتهای خط نازی آبادخ بهمنیارخ آموزگارکوچه مدرسه روبروی مدرسه شاهد اطهر