عکس پروفایل مدرسه هنرستان موسیقی دختران تهران

مدرسه هنرستان موسیقی دختران تهران

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش وابسته در منطقه 11 تهران

عکس پروفایل مدرسه هنرستان موسیقی دختران تهران

مدرسه هنرستان موسیقی دختران تهران

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش وابسته در منطقه 11 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: وابسته
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: دخترانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 11
خیابان حافظ بلواراستاد زشهریارروبروی تالاروحدت پلاک 68