عکس پروفایل مدرسه وارثان حسین ع

مدرسه وارثان حسین ع

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش شاهد در منطقه 17 تهران

عکس پروفایل مدرسه وارثان حسین ع

مدرسه وارثان حسین ع

متوسطه دوم حوزه تخصص: کاردانش شاهد در منطقه 17 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: شاهد
مقطع: متوسطه دوم (دبیرستان)
حوزه تخصص: کاردانش
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 17
انتهای پل امام زاده حسن اول یافت آباد ک مدرسه