عکس پروفایل مدرسه کسری خلیلی

مدرسه کسری خلیلی

ابتدایی پسرانه شاهد در منطقه 10 تهران

عکس پروفایل مدرسه کسری خلیلی

مدرسه کسری خلیلی

ابتدایی پسرانه شاهد در منطقه 10 تهران

نقش‌ها

مدرسه
نوع مدرسه: شاهد
مقطع: ابتدایی (دبستان)
جنسیت: پسرانه

اطلاعات تماس

آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران، منطقه 10
انتهای رودکی نرسیده به آزادی ک آزاد پ 18