فضاهای کار اشتراکی ایران

درباره لیست

در این لیست می توانید فضاهای کار اشتراکی ایران را که اکثر آن ها در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان پراکنده شده اند، مشاهده کنید. با کلیک روی هر فضای کار اشتراکی و ورود به پروفایل آن می توانید اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

اعضا لیست

ناممعرفی کوتاه
عکس پروفایل فضای کار اشتراکی راشا فضای کار اشتراکی راشا فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل فضای کار اشتراکی درخشان فضای کار اشتراکی درخشان فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل مهندسین مشاور پارس پیاب مهندسین مشاور پارس پیاب شتابدهنده تخصصی آب و فاضللاب
عکس پروفایل ابرفانت ابرفانت ارائه خدمات میزبانی وب و شتابدهنده عمومی
عکس پروفایل شتابدهنده اتود شتابدهنده اتود شتابدهنده تخصصی آموزش و تحول دیجیتال
عکس پروفایل شتابدهنده ژرفا شتابدهنده ژرفا شتابدهنده سلامت و صنایع خلاق
عکس پروفایل بردار بردار شبتابدهنده ارتباطات تجاری و تجارت بین المللی
عکس پروفایل شتابدهنده لیداکس شتابدهنده لیداکس شتابدهنده عمومی
عکس پروفایل شتابدهنده سیمرغ شتابدهنده سیمرغ شتابدهنده تخصصی هوایی و هوانوردی
عکس پروفایل مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شیراز مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شیراز مرکز نوآوری دانشگاهی
تعداد:
10
1 - 10 از 101
( )( )( )( )( )
به این مطلب امتیاز دهید 4.5 از 2