فضاهای کار اشتراکی ایران

درباره لیست

در این لیست می توانید فضاهای کار اشتراکی ایران را که اکثر آن ها در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان پراکنده شده اند، مشاهده کنید. با کلیک روی هر فضای کار اشتراکی و ورود به پروفایل آن می توانید اطلاعات تماس آن را مشاهده کنید.

اعضا لیست

ناممعرفی کوتاه
عکس پروفایل موسسه فرهنگی مانا موسسه فرهنگی مانا فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل ایران کوورک ایران کوورک پلتفرم انتخاب و مقایسه فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر
عکس پروفایل خانه نوآوری اصفهان خانه نوآوری اصفهان فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل مرکز نوآوری بانوان ازنو مرکز نوآوری بانوان ازنو فضای کار اشتراکی اختصاصی بانوان
عکس پروفایل خانه خلاق و نوآوری مد و پوشاک مدسا خانه خلاق و نوآوری مد و پوشاک مدسا فضای کار اشتراکی اختصاصی مد و پوشاک
عکس پروفایل خانه خلاق تم خانه خلاق تم فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل خانه استارتاپ کرج خانه استارتاپ کرج فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل پالن پالن فضای کار اشتراکی پالن
عکس پروفایل سروکورپ سروکورپ فضای کار اشتراکی سروکورپ
تعداد:
10
1 - 10 از 59
( )( )( )( )( )
به این مطلب امتیاز دهید 4.5 از 2