فضای کار اشتراکی در اصفهان

درباره لیست

اگر به دنبال فضای کار اشتراکی در اصفهان می گردید، در این لیست می توانید برخی از فضاهای کار اشتراکی مستقر در این شهر را پیدا کنید.

اعضا لیست

ناممعرفی کوتاه
عکس پروفایل خانه نوآوری اصفهان خانه نوآوری اصفهان فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا مرکز توسعه کارآفرینی فناورانه نوپا شتابدهنده و فضای کار اشتراکی عمومی
عکس پروفایل رابینکس رابینکس فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل فضای کار اشتراکی مکعب فضای کار اشتراکی مکعب فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل آبی سفید آبی سفید فضای کار اشتراکی
عکس پروفایل شتابدهنده هاب اصفهان شتابدهنده هاب اصفهان شتابدهنده حوزه IT و Telecom
عکس پروفایل پویتک پویتک فضای کاری اشتراکی و شتابدهنده
عکس پروفایل کامسرا کامسرا پلتفرم فضای کاری
( )( )( )( )( )
به این مطلب امتیاز دهید 5 از 2