آتنا سهیلی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
توسعه دهنده بازی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه گیلان
فارغ التحصیل - لیسانس
بازدیدهای اخیر