آنتونیو خوزه مارتینز

سوابق هیئت مدیره
بانک مشترک ایران - ونزوئلا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر