آیدا میرحیدری

سوابق هیئت مدیره
نوین هیپ گستر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر