عکس پروفایل ابوالفضل کرمانی نسب

ابوالفضل کرمانی نسب

معلم و مربی سرود و تهیه کننده آثار ملی و مذهبی

عکس پروفایل ابوالفضل کرمانی نسب

ابوالفضل کرمانی نسب

معلم و مربی سرود و تهیه کننده آثار ملی و مذهبی

معلم و مربی سرود و تهیه کننده آثار ملی و مذهبی

مدیر اردوگاه دانش آموزی _ مربی سرود و تهیه کننده بیش از 100 اثر ملی و بین المللی سرود و نماهنگ _معاونت پرورشی مدارس _موسس چندین گروه سرود _مسئول گروه سرود شمیم ولایت یزد و....

اطلاعات تماس

ایران، یزد، یزد
شمیم ولایت یزد
شبکه‌های اجتماعی

سوابق هیئت مدیره