احد سعیدی

سوابق شغلی
مدیر پرتفولیو
پرشیا فاند - تمام وقت
بازدیدهای اخیر