احسان بنی هاشم

سوابق مشاوره
مرکز نوآوری و نوآفرینی صنعت نمایشگاه
ایران استارتآپ استودیو
بازدیدهای اخیر