احمدرضا شمس

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
مهندسی نرم افزار
نوپایار
سوابق تحصیلی
موسسه آموزش عالی طبرستان
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
بازدیدهای اخیر