عکس پروفایل احمد جعفرزاده

احمد جعفرزاده

عکس پروفایل اکودی‌ام

بنیان‌گذاراکودی‌ام

عکس پروفایل احمد جعفرزاده

احمد جعفرزاده

عکس پروفایل اکودی‌ام

بنیان‌گذاراکودی‌ام

اطلاعات تماس

ایران، مشهد

بنیان‌گذاری ها

سوابق مشاوره