اشکان رنجبر بیرانوند

سوابق شغلی
متخصص تحلیل داده
هزارگذر - تمام وقت
بازدیدهای اخیر