عکس پروفایل افشین رشید

افشین رشید

✅ اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عکس پروفایل افشین رشید

افشین رشید

✅ اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

✅ اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر افشین رشید (دکترای نانو _ میکرو الکترونیک) اُستادیار (دِپارتمان برق و الکترونیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و (عضو هیئت علمی) گروه اَفزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات تماس

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی