افشین رشید

✅ اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

✅ اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر افشین رشید (دکترای نانو _ میکرو الکترونیک) اُستادیار (دِپارتمان برق و الکترونیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و (عضو هیئت علمی) گروه اَفزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
اُستادیار ؛ عضو هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - تمام وقت
از اردیبهشت 1399
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فارغ التحصیل - دکترا - نانو _ میکرو الکترونیک
بازدیدهای اخیر