امید امین زاده

سوابق شغلی
معاون سرمایه گذاری و نوآوری
آبان تتر - تمام وقت
بازدیدهای اخیر