عکس پروفایل امیرحسین امینی

امیرحسین امینی

عکس پروفایل Ahura Media

بنیان‌گذارAhura Media

عکس پروفایل امیرحسین امینی

امیرحسین امینی

عکس پروفایل Ahura Media

بنیان‌گذارAhura Media

امیرحسین امینی :

سلام؛ من امیرحسین امینی متولد سال ۱۳۸۱ زاده شهر قزوین؛ برنامه نویس و بنیانگذار هلدینگ اهورا مدیا.

اطلاعات تماس

پشتیبانی ما :

بنیان‌گذاری ها