امیرحسین دلالان

سوابق شغلی
مسئول بخش هوش مصنوعی و انفورماتیک سلامت
شتابدهنده سلامت بلوهلث - تمام وقت
از مرداد 1401
بازدیدهای اخیر