امیرحسین رضی

مدیرعامل شتابدهنده صادراتی اگزه دارای مدرک بین المللی pmp و Acp از دانشگاه URS انگلستان

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
ایزی پلازا
مدیر عامل
شتابدهنده صادراتی اگزه
سوابق تحصیلی
آزاد اسلامی
فوق لیسانس - مدیریت نرم افزار و تکنولوژی
بازدیدهای اخیر