امیرحسین موسوی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
توسعه دهنده بازی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مدیریت پروژه
بازدیدهای اخیر