امیررضا اسدی

طراح محصول و پژوهشگر تجربه کاربری

طراح محصول و پژوهشگر تجربه کاربری

بنیان‌گذاری ها
Humind Lab
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
Simorq Cloud Solutions LTD
مدیر عامل
از مرداد 1390 تا تیر 1395
بازدیدهای اخیر