امیر میعاد شرایلی

سوابق شغلی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
آکادمی رمز ارز
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران (تهران مرکز)
فارغ التحصیل - لیسانس
بازدیدهای اخیر