امین زربخش

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
صرافه
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
صرافه
رئیس هیئت مدیره
لویالتی پلاس
مدیر عامل
سوابق تحصیلی
صنعتی شریف
فوق لیسانس - مدیریت کسب و کار
افراک
بازدیدهای اخیر