امین نادری

اطلاعات تماس
سوابق هیئت مدیره
حوزه هنری دیجیتال
مدیر عامل
سوابق تحصیلی
تربیت مدرس
فارغ التحصیل - فوق لیسانس - مهندسی صنایع
بازدیدهای اخیر