اکبر فرامرزی

اطلاعات تماس
سوابق شغلی
کارشناس مالی
آواگیمز
سوابق تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی
فارغ التحصیل - لیسانس
بازدیدهای اخیر